Usługi Geodezyjne

mapa

Mapy do celów projektowych

Wykonujemy mapy do celów projektowych dla terenów inwestycji budownictwa mieszkaniowego wraz z pasem 30 metrów od budynku i projektowanych tras przyłączy mediów.

Korzystając ze specjalistycznego oprogramowania AutoCAD sporządzamy mapy numeryczne. Jest to szczególnie dogodna forma mapy dla osób wykorzystujących narzędzia CAD do dalszych prac projektowych architektom.

Sporządzona przez nas mapa zawiera aktualne informacje o terenie, na którym ma powstać inwestycja a także obszarze wokół niego. Zawiera: granice przedmiotowej działki oraz działek sąsiednich, istniejące budynki, zieleń wysoką, ogrodzenia, przebieg poszczególnych mediów (wodociągu, kanalizacji, energii, gazu, łączy telekomunikacyjnych).

 

Na podstawie mapy do celów projektowych projektant sporządza plan zagospodarowania działki, w którym ustawia odpowiednio inwestycję oraz projektuje trasy przyłączy mediów do jej obsługi.

 

Mapa ta jest niezbędnym dokumentem do otrzymania warunków zabudowy i pozwolenia na budowę.

 

Inwestycje, dla których niezbędne jest do których niezbędne jest sporządzenie mapy do celów projektowych:

•             Budowa domu

•             Budowa garażu

•             Budowa zabudowania gospodarczego

•             Budowa szamba

•             Dobudowanie tarasu, ganku, werandy

•             Budowa zjazdu z drogi na działkę

•             Nadbudowa piętra domu

•             Rozbudowa domu