Usługi Geodezyjne

inwentaryzacje

Strona Główna

Geo-Rad to młoda, nowoczesna firma, specjalizująca się w usługach geodezyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Podziały działek


Wykonujemy podziały nieruchomości począwszy od przygotowania wniosku o podział nieruchomości, sporządzenie wstępnego projektu podziału, aż po wyznaczenie granic na gruncie i sporządzenie map podziałowych.
Wykonujemy dokumentację do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości, które jej nie posiadają.

Więcej

Tyczenia budynków


Wykonujemy tyczenia budynków i tras przyłączy.

Więcej

Mapy do celów projektowych


Wykonujemy mapy do celów projektowych dla terenów inwestycji budownictwa mieszkaniowego wraz z pasem 30 metrów od budynku i projektowanych tras przyłączy mediów.

Korzystając ze specjalistycznego oprogramowania AutoCAD sporządzamy mapy numeryczne. Jest to szczególnie dogodna forma mapy dla osób wykorzystujących narzędzia CAD do dalszych prac projektowych architektom.

Sporządzona przez nas mapa zawiera aktualne informacje o terenie, na którym ma powstać inwestycja a także obszarze wokół niego. Zawiera: granice przedmiotowej działki oraz działek sąsiednich, istniejące budynki, zieleń wysoką, ogrodzenia, przebieg poszczególnych mediów (wodociągu, kanalizacji, energii, gazu, łączy telekomunikacyjnych).

Więcej

Inwentaryzacje powykonawcze budynków


Wykonujemy mapy z inwentaryzacji powykonawczej budynku i mediów potrzebne do odbioru.  Przygotowujemy wnioski o ponowne uzgodnienie w przypadku wykonania urządzenia niezgodnie z projektem.

Więcej

Wypożyczanie sprzętu


Dysponujemy nowoczesnymi, profesjonalnymi przyrządami geodezyjnymi, których wypożyczanie oferujemy.

Więcej

Fotogrametria


Wykonywanie obserwacji stereoskopowych i tworzenie Numerycznego Modelu Terenu  w oparciu o zdjęcia lotnicze i satelitarne.
Przygotowanie NMT do wykonania Ortorektyfikacji.
Wykonywanie Ortoobrazów oraz Ortofotomapy wraz z wykonaniem linii mozaikowania.

Więcej