Usługi Geodezyjne

Geo-Rad

Mapy do celów projektowych

Wykonujemy mapy do celów projektowych dla terenów inwestycji budownictwa mieszkaniowego wraz z pasem 30 metrów od budynku i projektowanych tras przyłączy mediów.

Korzystając ze specjalistycznego oprogramowania AutoCAD sporządzamy mapy numeryczne. Jest to szczególnie dogodna forma mapy dla osób wykorzystujących narzędzia CAD do dalszych prac projektowych architektom.

Sporządzona przez nas mapa zawiera aktualne informacje o terenie, na którym ma powstać inwestycja a także obszarze wokół niego. Zawiera: granice przedmiotowej działki oraz działek sąsiednich, istniejące budynki, zieleń wysoką, ogrodzenia, przebieg poszczególnych mediów (wodociągu, kanalizacji, energii, gazu, łączy telekomunikacyjnych).

 

Na podstawie mapy do celów projektowych projektant sporządza plan zagospodarowania działki, w którym ustawia odpowiednio inwestycję oraz projektuje trasy przyłączy mediów do jej obsługi.

 

Mapa ta jest niezbędnym dokumentem do otrzymania warunków zabudowy i pozwolenia na budowę.

 

Inwestycje, dla których niezbędne jest do których niezbędne jest sporządzenie mapy do celów projektowych:

•             Budowa domu

•             Budowa garażu

•             Budowa zabudowania gospodarczego

•             Budowa szamba

•             Dobudowanie tarasu, ganku, werandy

•             Budowa zjazdu z drogi na działkę

•             Nadbudowa piętra domu

•             Rozbudowa domu

Podziały działek

Wykonujemy podziały i rozgraniczenia nieruchomości począwszy od przygotowania wniosku o podział nieruchomości, sporządzenie wstępnego projektu podziału, aż po wyznaczenie granic na gruncie i sporządzenie map podziałowych.

Wykonujemy operaty geodezyjne z wyłączenia gruntu zajętego pod inwestycję z produkcji rolnej dla terenu wsi dla klas gruntu od I do III.

Wykonujemy dokumentację do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości, które jej nie posiadają. 

Strona Główna

Geo-Rad to młoda, nowoczesna firma, specjalizująca się w usługach geodezyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Podziały działek


Wykonujemy podziały nieruchomości począwszy od przygotowania wniosku o podział nieruchomości, sporządzenie wstępnego projektu podziału, aż po wyznaczenie granic na gruncie i sporządzenie map podziałowych.
Wykonujemy dokumentację do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości, które jej nie posiadają.

Więcej

Tyczenia budynków


Wykonujemy tyczenia budynków i tras przyłączy.

Więcej

Mapy do celów projektowych


Wykonujemy mapy do celów projektowych dla terenów inwestycji budownictwa mieszkaniowego wraz z pasem 30 metrów od budynku i projektowanych tras przyłączy mediów.

Korzystając ze specjalistycznego oprogramowania AutoCAD sporządzamy mapy numeryczne. Jest to szczególnie dogodna forma mapy dla osób wykorzystujących narzędzia CAD do dalszych prac projektowych architektom.

Sporządzona przez nas mapa zawiera aktualne informacje o terenie, na którym ma powstać inwestycja a także obszarze wokół niego. Zawiera: granice przedmiotowej działki oraz działek sąsiednich, istniejące budynki, zieleń wysoką, ogrodzenia, przebieg poszczególnych mediów (wodociągu, kanalizacji, energii, gazu, łączy telekomunikacyjnych).

Więcej

Inwentaryzacje powykonawcze budynków


Wykonujemy mapy z inwentaryzacji powykonawczej budynku i mediów potrzebne do odbioru.  Przygotowujemy wnioski o ponowne uzgodnienie w przypadku wykonania urządzenia niezgodnie z projektem.

Więcej

Wypożyczanie sprzętu


Dysponujemy nowoczesnymi, profesjonalnymi przyrządami geodezyjnymi, których wypożyczanie oferujemy.

Więcej

Fotogrametria


Wykonywanie obserwacji stereoskopowych i tworzenie Numerycznego Modelu Terenu  w oparciu o zdjęcia lotnicze i satelitarne.
Przygotowanie NMT do wykonania Ortorektyfikacji.
Wykonywanie Ortoobrazów oraz Ortofotomapy wraz z wykonaniem linii mozaikowania.

Więcej

Referencje

Bogusław Radoń  

Wykształcenie

Magister inżynier

2005 – 2006  Studia podyplomowe Politechnika Rzeszowska Wydział Elektrotechniki i Informatyki kierunek: Informatyka specjalność: Technologie Internetowe  

2000 – 2005   Studia dzienne magisterskie Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska kierunek: Geodezja i Kartografia specjalność: Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa  

1996 – 2000   Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle  

Doświadczenie zawodowe

Od 03.01.2010 – Praca w firmie OPGK Rzeszów S.A. 12.05–31.12.2010 – Praca w firmie \"Graf\" S.C. Roman Rabczak, 35-051 Rzeszów, ul. Chodkiewicza 7 (umowa o pracę) – tyczenie budynków – podziały nieruchomości – mapy do celów projektowych – inwentaryzacje budynków i mediów

9.03– 9.09.2007 – Kontrakt w Libii w oddziale firmy Gokart-Int.

01.07.2005 –        Praca w firmie Geokart-International Sp. z o.o. – 11.05.2010       35-113 Rzeszów ul. Wita Stwosza 44 (umowa o pracę) – geodezja (prace kameralne i terenowe) – fotogrametria, – kartografia, – programowanie w VBA

14-23.09.2004 – Praca w firmie geodezyjnej (umowa zlecenie): “Alfa” S. C. Bernardyńska 6 38-200 Jasło – tyczenie budynków, dróg, – pomiary profili rzecznych, – pomiar i obliczenie objętości mas ziemnych 8.07 –

8.09.2004 – Praca w firmie geodezyjnej (umowa zlecenie): “MGGP” S. A. Kaczkowskiego 6 38-100 Tarnów – opracowanie TBD w Microstation

7-11.07.2003 r. – Praktyka w Starostwie Powiatowym w Jaśle

Dodatkowe umiejętności

Ukończenie kursu: \"ABC przedsiębiorczości\"

Znajomość języka :

–         angielskiego na poziomie b.dobrym: Certyfikat znajomości j. angielskiego wydany przez AGH
–         niemieckiego na poziomie dobrym: Świadectwo ukończenia intensywnego kursu j. niemieckiego

Znajomość sprzętu geodezyjnego:

–         GPS Trimble 5800 – pomiary met. Statyczną i  RTK 
–         Tachimetr Sokkia, Topcon Znajomość oprogramowania komputerowego: 
–         C-geo, Winkalk, Micromap, Ewmapa
–         Microstation, AutoCAD, Geomedia, ArcInfo, ArcView 
–         MathCAD, MS Word, MS Excel, 
–         podstawy: Idrisi

Znajomość języków programowania: –         Visual Basic for Application w takich programach jak Microstation, Autocad, MS Word, MS Excel   Prawo jazdy kat. A, B  

Dotychczasowe osiągnięcia

Uprawnienia zawodowe z zakresu:

1.      Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne

2.      Rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych –         

stypendium naukowe na studiach

–         2 – 14.10.2003 organizacja i uczestnictwo w Obozie Naukowym w Tatrach  w ramach Koła Naukowego Geodetów

–         laureat Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego uprawniający do przyjęcia bez egzaminu wstępnego do wybranej szkoły średniej  

Przynależność do:

–         Koła Naukowego Geodetów,
–         Ogólnopolskiego Klubu  Studentów Geodezji