Usługi Geodezyjne

Podziały działek

Wykonujemy podziały i rozgraniczenia nieruchomości począwszy od przygotowania wniosku o podział nieruchomości, sporządzenie wstępnego projektu podziału, aż po wyznaczenie granic na gruncie i sporządzenie map podziałowych.

Wykonujemy operaty geodezyjne z wyłączenia gruntu zajętego pod inwestycję z produkcji rolnej dla terenu wsi dla klas gruntu od I do III.

Wykonujemy dokumentację do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości, które jej nie posiadają.