Usługi Geodezyjne

Inwentaryzacje powykonawcze budynków

Wykonujemy mapy z inwentaryzacji powykonawczej budynku i mediów potrzebne do odbioru.  Przygotowujemy wnioski o ponowne uzgodnienie w przypadku wykonania urządzenia niezgodnie z projektem.