Usługi Geodezyjne

Fotogrametria

Wykonywanie obserwacji stereoskopowych i tworzenie Numerycznego Modelu Terenu  w oparciu o zdjęcia lotnicze i satelitarne.

Przygotowanie NMT do wykonania Ortorektyfikacji.

Wykonywanie Ortoobrazów oraz Ortofotomapy wraz z wykonaniem linii mozaikowania.

 

RODZAJ PRACY:

pixel 0.25 m

pixel 0.5 m

pixel 0.05 – 0.10m

*NMT – NOWY POMIAR

200.00 zł

180.00 zł

300.00 zł

*NMT – WERYFIKACJA

80.00 zł

60.00 zł

250.00 zł

NMT – TRASA cena za 1 km

100.00 zł

80.00 zł

300.00 zł

**ORTOFOTOMAPA RGB+CIR+2000

60.00 zł

45.00 zł

100.00 zł

*NMT – arkusze w skali 1:10 000 

** ORTOFOTOMAPA – skala 1:5 000

 

Dodatkowymi atutami firmy są czas i jakość. NMT może być tworzony jednocześnie na 6 stacjach stereoskopowych, co daje bardzo szybkie wykonanie zleconego przedsięwzięcia. O jakość usługi dbają osoby         z doświadczeniem w pracach fotogrametrycznych.

Forma przekazywania danych jest ustalana z zamawiającym przykładowe formaty danych  ASCII, DGN, DXF itp.

 

W przypadku pytań oraz chęci nawiązania współpracy prosimy o kontakt.

 


Creation of stereoscopic observations for digital terrain model based on aerial photographs and satellite imagery.

Preparation of DTM to perform orthorectification.

Creation of ortho and orthophotomaps with seamline.

 

KIND OF WORK:

pixel 0.25 m

pixel 0.5 m

pixel 0.05 – 0.10m

DTM – NEW MEASURMENT *

50.00 €

45.00 €

75.00 €

 DTM – VERIFICATION *

20.00 €

15.00 €

60.00 €

DTM – ROADS AND TRACKS (price per 1 km)

25.00 €

20.00 €

75.00 €

ORTHOPHOTOMAP RGB+CIR **

15.00 €

15.00 €

25.00 €

*DTM – map sheet in scale 1:10 000 

** ORTHOPHOTOMAP – scale 1:5 000

 

Additional advantages of the company are time and quality. DTM can be created simultaneously on six photogrammetric workstations, which gives a very fast implementation of the commissioned project. Our experienced experts care for the quality of the photogrammetric work.

The form of the output file should be determined by the client; for example: ASCII, DGN, DXF, etc.

Please contact us if you have any questions and willingness to cooperate. Please contact us with any questions or comments you may have. GeoRad is open for cooperation.