Usługi Geodezyjne

O nas

Firma GEO-RAD posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu prac z dziedziny fotogrametrii, geodezji i kartografii. Od początku swojej działalności firma rozwija się we wszystkich gałęziach usług geodezyjnych. Ludzie związani z nią mają ogromne doświadczenie, zarówno w pracach fotogrametrycznych, gis-owych, jak i tradycyjnych opracowaniach geodezyjno-kartograficznych. Posiadamy odpowiedni zespół zapewniający wsparcie techniczne i informatyczne.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą w dziedzinie fotogrametrii oraz teledetekcji. Mamy nadzieję na owocną współpracę, która przyniesie obustronne korzyści.

 

The company GEO-RAD has several years of experience in managing work in the field of photogrammetry, geodesy and cartography. Since its inception, the company is developing in all branches of surveying services. People associated with it have a lot of experience, both in the work of photogrammetry and traditional geodesy. We have excellent team that provides technical support and information system.

We would like to invite you to acquaint with our offer in the field of photogrammetry and remote sensing. We hope to start a successful cooperation that will bring mutual benefits.